Hoppa till innehåll
Beställdes före 23:59, skickas i morgon!
Beställdes före 23:59, skickas i morgon!

Integritetspolicy

 

Om vår integritetspolicy

MC ecom värnar om din integritet. Vi behandlar därför endast uppgifter som vi behöver för att (förbättra) våra tjänster och vi är försiktiga med den information som vi har samlat in om dig och din användning av våra tjänster. Vi gör aldrig dina uppgifter tillgängliga för tredje part i kommersiellt syfte.

Denna sekretesspolicy gäller för användningen av MC ecoms webbplats och tjänster. Giltighetsdatum för dessa villkor är den 10/10/2020, när en ny version publiceras upphör giltigheten för alla tidigare versioner. Denna sekretesspolicy beskriver vilken information om dig som samlas in av oss, vad denna information används för och med vem och under vilka villkor denna information kan delas med tredje part. Vi förklarar också för dig hur vi lagrar dina uppgifter och hur vi skyddar dina uppgifter mot missbruk samt vilka rättigheter du har i fråga om de personuppgifter som du har lämnat till oss.

Om du har några frågor om vår integritetspolicy kan du kontakta vår kontaktperson för integritetsfrågor, kontaktuppgifterna finns i slutet av vår integritetspolicy.

Om databehandlingen

Nedan kan du läsa om hur vi behandlar dina uppgifter, var vi lagrar dem (eller låter lagra dem), vilka säkerhetstekniker vi använder och vem som har tillgång till uppgifterna.

Webbutiksprogramvara

Shopify

Vår butik är utvecklad med programvara från Shopify. Personuppgifter som du lämnar för våra tjänster kommer att delas med denna part. Shopify har tillgång till dina uppgifter för att ge oss (teknisk) support, de kommer aldrig att använda dina uppgifter i något annat syfte. Shopify är baserat på det avtal vi har med dem skyldiga att vidta lämpliga säkerhetsåtgärder. Dessa säkerhetsåtgärder består av SSL-kryptering och en stark lösenordspolicy. Shopify är en certifierad bearbetare av kreditkortsinformation. Shopify använder cookies för att samla in teknisk information om din användning av programvaran, inga personuppgifter samlas in och/eller lagras. Shopify förbehåller sig rätten att dela med sig av insamlade uppgifter inom sin egen grupp för att ytterligare förbättra tjänsterna. Shopify tar hänsyn till tillämpliga lagstadgade lagringsperioder för (personuppgifter). Om EU/US Privacy Shield tillämpas kan dina uppgifter behandlas i USA.

E-post och postlistor

Klaviyo

Vår webbplats använder Klaviyo, en tredje part som hanterar e-posttrafik från vår webbplats och skickar eventuella nyhetsbrev. Alla bekräftelsemail som du får från vår webbplats och våra webbformulär skickas via Klaviyos servrar. Klaviyo kommer aldrig att använda ditt namn och din e-postadress för sina egna syften. Längst ner i varje e-postmeddelande som skickas automatiskt via vår webbplats finns en länk för att avregistrera dig. När du klickar på den här länken får du inte längre e-post från vår webbplats. Detta kan allvarligt minska funktionaliteten på vår webbplats! Din personliga information lagras säkert av Klaviyo. Klaviyo använder cookies och annan Internetteknik som ger en uppfattning om huruvida e-postmeddelanden öppnas och läses. Klaviyo förbehåller sig rätten att använda dina uppgifter för att ytterligare förbättra sina tjänster och som en del av detta dela information med tredje part.

Gmail

För vår vanliga e-posttrafik använder vi Gmail. Denna part har lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder för att i möjligaste mån missbruka, förlora och förstöra dina och våra uppgifter. Gmail har ingen tillgång till vår brevlåda och vi behandlar all vår e-posttrafik konfidentiellt.

Betalningsprocessorer

Mollie

För att hantera (en del av) betalningarna i vår butik använder vi plattformen Mollie. Mollie behandlar ditt namn, din adress och dina stadsuppgifter samt din betalningsinformation, t.ex. ditt bankkonto- eller kreditkortsnummer. Mollie har vidtagit lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder för att skydda dina personuppgifter. Mollie förbehåller sig rätten att använda dina uppgifter för att ytterligare förbättra sina tjänster och i detta sammanhang dela (anonymiserade) uppgifter med tredje part. Alla ovan nämnda skyddsåtgärder för att skydda dina personuppgifter gäller även för de delar av Mollies tjänster för vilka Mollie anlitar tredje part. Mollie kommer inte att behålla dina uppgifter längre än vad som är lagligt tillåtet.

Klarna

För att hantera en (del av) betalningarna i vår butik använder vi Klarnas plattform. Klarna behandlar ditt namn, din adress och kontaktinformation samt betalningsinformation som ditt bankkonto eller kreditkortsnummer. Klarna har lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder för att skydda dina personuppgifter. Klarna förbehåller sig rätten att använda dina uppgifter för att ytterligare förbättra sina tjänster och i detta sammanhang dela (anonymiserade) uppgifter med tredje part. Klarna kommer att dela personuppgifter och information om din ekonomiska situation med kreditupplysningsföretag vid en ansökan om uppskjuten betalning (kreditfacilitet). Alla ovanstående skyddsåtgärder för att skydda dina personuppgifter gäller även för de delar av Klarnas tjänster där de anlitar tredje part. Klarna kommer inte att lagra dina uppgifter längre än vad som är tillåtet enligt lag.

Frakt och logistik

PostNL

Om du gör en beställning hos oss är det vår uppgift att leverera paketet till dig. Vi använder oss av PostNL för att utföra leveranserna. Det är därför nödvändigt att vi delar ditt namn, din adress och dina bostadsuppgifter med PostNL. PostNL kommer endast att använda dessa uppgifter för att uppfylla avtalet. Om PostNL anlitar underleverantörer kommer PostNL också att göra dina uppgifter tillgängliga för dessa parter.

Syftet med behandlingen av uppgifter

Allmänt syfte med behandlingen

Vi använder dina uppgifter enbart för att tillhandahålla våra tjänster. Detta innebär att syftet med behandlingen alltid är direkt kopplat till den beställning du har gjort. Vi använder inte dina uppgifter för (riktad) marknadsföring. Om du delar information med oss och vi använder denna information - på annat sätt än på din begäran - för att kontakta dig vid ett senare tillfälle, kommer vi att be dig om ditt uttryckliga tillstånd. Dina uppgifter kommer inte att delas med tredje part annat än för att uppfylla bokförings- och andra administrativa krav. Dessa tredje parter är alla bundna till sekretess enligt villkoren i avtalet mellan dem och oss eller enligt en ed eller rättslig skyldighet.

Automatiskt insamlade uppgifter

Uppgifter som samlas in automatiskt av vår webbplats behandlas i syfte att ytterligare förbättra våra tjänster. Dessa uppgifter (t.ex. din IP-adress, webbläsare och operativsystem) är inte personuppgifter.

Samarbete med skatte- och kriminalforskning

Vid behov kan MC ecom vara skyldigt enligt lag att dela med sig av dina uppgifter i samband med en statlig skatt eller brottsutredning. I ett sådant fall är vi skyldiga att dela dina uppgifter, men vi kommer att motsätta oss att göra det inom ramen för de möjligheter som lagen erbjuder.

Lagringsperioder

Vi behåller dina uppgifter så länge du är kund hos oss. Detta innebär att vi behåller din kundprofil tills du meddelar att du inte längre vill använda våra tjänster. Om du meddelar oss detta kommer vi också att betrakta detta som en begäran om att glömma. I enlighet med tillämpliga administrativa skyldigheter måste vi behålla fakturor som innehåller dina (personliga) uppgifter, och vi kommer därför att behålla dessa uppgifter under hela den tillämpliga löptiden. Anställda har dock inte längre tillgång till din kundprofil och dokument som vi har producerat på grund av dina instruktioner.

Dina rättigheter

I enlighet med tillämplig nederländsk och europeisk lagstiftning har du som registrerad person vissa rättigheter när det gäller personuppgifter som behandlas av oss eller för vår räkning. Nedan följer en förklaring av dina rättigheter och hur du kan utöva dem. För att förhindra missbruk skickar vi endast kopior av dina uppgifter till din e-postadress som vi redan känner till. Om du vill ta emot uppgifterna på en annan e-postadress eller t.ex. per post ber vi dig att identifiera dig. Vi för ett register över genomförda förfrågningar; om en förfrågan är glömd administrerar vi anonyma uppgifter. Alla kopior och uppgifter kommer att tas emot i det maskinläsbara dataformat som vi använder i våra system. Du har alltid rätt att lämna in ett klagomål till personuppgiftsmyndigheten om du misstänker att vi använder dina personuppgifter på ett felaktigt sätt.

 

 

Rätt till inspektion

Du har alltid rätt att granska de uppgifter som vi behandlar eller har behandlat och som rör dig eller kan spåras tillbaka till dig. Du kan göra en begäran om detta till vår kontaktperson för integritetsfrågor. Du får ett svar på din begäran inom 30 dagar. Om din begäran beviljas kommer vi att skicka dig en kopia av alla uppgifter till den e-postadress som vi har registrerat tillsammans med en förteckning över de registerförare som innehar dessa uppgifter och den kategori under vilken vi har lagrat dem.

Rätt till rättelse

Du har alltid rätt att få de uppgifter som vi behandlar eller har behandlat och som rör dig eller kan spåras tillbaka till dig, rättade.

eller kan spåras tillbaka till dig, för att få dem korrigerade. Du kan skicka en begäran om detta till vår kontaktperson för integritetsfrågor. Du får ett svar på din begäran inom 30 dagar. Om din begäran beviljas skickar vi dig en bekräftelse på den e-postadress vi har registrerat att uppgifterna har ändrats.

Rätt till begränsning av behandlingen

Du har alltid rätt att begränsa de uppgifter som vi (har) behandlar och som rör din person eller som kan spåras tillbaka till den personen. Du kan göra en begäran om detta till vår kontaktperson för integritetsfrågor. Du får ett svar på din begäran inom 30 dagar. Om din begäran beviljas skickar vi dig en bekräftelse till den e-postadress som du har lämnat till oss om att uppgifterna inte längre kommer att behandlas tills du häver begränsningen.

Rätt till överförbarhet

Du har alltid rätt att få de uppgifter som vi behandlar eller har behandlat och som rör dig personligen eller kan spåras tillbaka till dig, utförda av en annan part. Du kan göra en begäran om detta till vår kontaktperson för integritetsfrågor. Du får ett svar på din begäran inom 30 dagar. Om din begäran beviljas kommer vi att skicka dig kopior eller kopior av all information om dig som vi har behandlat eller som har behandlats av andra registerförare eller tredje parter för vår räkning till den e-postadress som du har lämnat till oss. Med all sannolikhet kommer vi inte att kunna fortsätta att tillhandahålla tjänster i ett sådant fall, eftersom en säker sammankoppling av datafiler inte längre kan garanteras.

Rätt att invända och andra rättigheter

Du har rätt att i förekommande fall invända mot att MC ecom behandlar dina personuppgifter eller att MC ecom gör det för din räkning. Om du invänder kommer vi omedelbart att upphöra med behandlingen av dina uppgifter medan vi väntar på resultatet av din invändning. Om din invändning är välgrundad kommer vi att ge dig kopior och/eller kopior av de uppgifter som vi behandlar eller har behandlat, och sedan upphöra med behandlingen av uppgifterna permanent. Du har också rätt att inte bli föremål för automatiserat individuellt beslutsfattande eller profilering. Vi behandlar inte dina uppgifter på ett sådant sätt att denna rättighet gäller. Om du anser att detta är fallet, vänligen kontakta vår kontaktperson för integritetsfrågor.

Cookies

Google Analytics

På vår webbplats placeras cookies av det amerikanska företaget Google som en del av tjänsten "Analytics". Vi använder denna tjänst för att spåra och få rapporter om hur besökarna använder webbplatsen. Detta personuppgiftsbiträde kan enligt tillämpliga lagar och förordningar vara skyldigt att ge tillgång till dessa uppgifter. Vi har inte gett Google tillstånd att använda analysinformationen för andra Google-tjänster.

Cookies från tredje part

Om programvarulösningar från tredje part använder cookies kommer detta att nämnas i denna integritetspolicy.

Ändringar i sekretesspolicyn

Vi förbehåller oss rätten att ändra vår sekretesspolicy när som helst. Du hittar dock alltid den senaste versionen på den här sidan. Om den nya sekretesspolicyn påverkar det sätt på vilket vi redan behandlar uppgifter om dig kommer vi att informera dig via e-post.

Frågor och feedback

Vi kontrollerar regelbundet om vi följer denna sekretesspolicy. Om du har några frågor om denna sekretesspolicy, vänligen kontakta oss.